Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Wanneer u bij MAMA’S & MINI’S bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopsvoorwaarden. Voordat u bestelt, dient u kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden die op deze pagina toegankelijk zijn. Als u hierover vragen hebt, kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen: info@mamasenminis.be.

Ondernemingsnummer MAMA’S & MINI’S: BE 0695 789 116

2. Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MAMA’S & MINI’S of aan rechthoudende derden. De geleverde goederen blijven eigendom van MAMA’S & MINI’S tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. 

3. Productinformatie

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. MAMA’S & MINI’S staat in om deze gegevens correct weer te geven, toch kan het voorvallen dat levering niet mogelijk is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of overmacht. In dat geval zal MAMA’S & MINI’S u zo snel mogelijk contacteren en een oplossing voorstellen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige ongevallen. We verwachten van onze klanten dat ze onze producten redelijk en normaal in gebruik nemen en handelen volgens het principe van ‘de goede huisvader’.  
  
4. Betaling

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Je kunt bij MAMA’S & MINI’S betalen door: 
– het bedrag binnen de 5 dagen over te maken op rekeningnummer BE56 7340 4520 0288 
– te betalen via overschrijving, Maestro bancontact/Mr Cash of cash bij afhalen.  
   
5. Verzending

Pas nadat uw betaling of een betalingsbevestiging door ons is ontvangen, versturen wij de bestelling.
U heeft de keuze om uw bestelling op te halen in Beveren of te laten versturen. 
Ophalen van pakketten kan te Hoge Eiken 19 – 9120 Beveren op afspraak. U betaalt dan uiteraard geen verzendingskosten. 
Wil u graag de bestelling thuis ontvangen? Dan bedragen de verzendkosten: 
€5,50 voor verzendingen binnen België naar een adres. 
€6,95 voor verzendingen naar Nederland naar een adres. 
Voor bestellingen van meer dan €75 euro is de verzending gratis in België! Voor bestellingen van meer dan €100 is de verzending gratis naar Nederland. 
Contacteer ons indien u wil aankopen vanuit een ander land dan België of Nederland. Momenteel bieden wij enkel verzendingen naar België en Nederland aan. 
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 
  
6. Leveringstermijn

Alle bestellingen worden verwerkt en verzonden binnen 2-5 werkdagen (tenzij anders vermeld). Tijdens drukke periodes kan deze levertermijn langer zijn. In dat geval wordt dit uiteraard duidelijk gecommuniceerd naar de koper toe. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 
  
7. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg igv consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. 
  
8. Klachten

Indien u klachten heeft, laat u ons deze zo snel mogelijk weten via info@mamasenminis.be. Wij beantwoorden u zo spoedig mogelijk. Klachten dienen ons, om ontvankelijk te zijn, 8 dagen na levering toe te komen. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. 
  
9. Privacy

Klantgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling. Klantgegevens worden niet doorgegeven aan derden. 
Indien u op de hoogte wenst te blijven van de laatste nieuwtjes, like us on Facebook en/of Instagram! 
  
10. Herroepingsrecht – Verzakingsrecht

Als koper op internet – waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft – heb je het recht om binnen de 14 dagen de bestelling terug te sturen, met uitzondering van alle gepersonaliseerde producten.
Als consument heb je het recht aan de verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Hoe ga je te werk? 
1. Je stuurt een mail naar info@mamasenminis.be met de melding van de retour en het rekeningnummer waarop het geld moet teruggestort worden.
2. Je stuurt de zending voldoende gefrankeerd terug naar Mama’s & Mini’s – Hoge Eiken 19 , 9120 Beveren.
LET OP! De goederen zijn ongebruikt en in de originele verpakking!
3. We ontvangen de goederen en kijken de staat na.
4. We storten het geld terug op het door jou opgegeven rekeningnummer, indien de goederen ons onbeschadigd toegezonden werden. 
De verzendkosten blijven wel ten laste van de koper. Voor alle klachten en geschillen, kun je terecht op bovenvermeld adres. 
Dit verzakingsrecht vervalt indien je de goederen komt ophalen. Je hebt dan immers de mogelijkheid de goederen te bekijken voor je ze meeneemt, het betreft hier dan geen verkoop `op afstand` meer. 
  
11. Risico van verzending/gebruik

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de Post. De producten worden met veel zorg verpakt en we zien er op toe dat beschadigingen quasi onmogelijk zijn. Mama’s & Mini’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website. 
  
12. Kwaliteit

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op. Bekijk bij onzekerheid de foto`s ook eens op een andere PC of laptop. 
  
13. Personaliseren

De ontwerpen voor gepersonaliseerde producten zijn allemaal eigendom van MAMA’S & MINI’S  en worden gebaseerd op de input van de koper. Verder zijn we vrij om de invulling/kleur/grootte naar eigen wijze in te vullen. Gepersonaliseerde producten worden, zoals eerder vermeld niet teruggenomen. Wij behouden het recht om foto’s/publicaties van gepersonaliseerde producten op onze website en facebookpagina te publiceren. Dit doen we vanaf 1 maand na aankoopdatum.  
   
14. Contactgegevens

MAMA’S & MINI’S is bereikbaar op het telefoonnummer +32 494 94 75 14, via Whatsapp of via e-mail op info@mamasenminis.be. 
Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn, spreek een boodschap in met vermelding van naam en nummer en wij contacteren u zo snel mogelijk terug. 
  
15. Wijziging voorwaarden

MAMA’S & MINI’S kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. 
  
16. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
  
17. Copyright

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van MAMA’S & MINI’S zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van MAMA’S & MINI’S noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op geen enkele analoge noch digitale wijze. 
  
18. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.